Ballett

Ballett er en danseform med røtter fra de franske og italienske hoff på 1500- og 1600-tallet. Etter hvert ble denne danseformen profesjonalisert – spesielt under Ludvig den XIV. Dette forklarer hvorfor ballettvokabularet i all hovedsak er fransk. På slutten av 1800-tallet overtok Russland imidlertid «stafettpinnen» som ballettens fanebærer. I kjølevannet av dette ble også den russiske skole utviklet – hvorav Vaganova-stilen kan ses som en representant. Og hos DDT undervises det i denne stilen. Forskjellene mellom de ulike skolene er imidlertid små, og har mer til felles enn de er forskjellige. Det viktige hos DDT er å formidle kunnskap om og utvikle grunnleggende ferdigheter i ballett, samtidig som danseglede og et godt treningsutbytte etterstrebes. Kursene er innrettet mot voksne og en tro på at det aldri er for sent å lære ballett!

Timeplan & pris våren 2019

Studio: Rom for Dans på Grünerløkka (Marstrandgata 8, inngang Stockholmsgata)

Tidspunkt: Lørdager kl. 10.15-11.45

Varighet: 15-ukers kurs fom. 26. januar tom. 11. mai (unntatt 20. april)

Kurspris: kr. 2250,- (drop-in kr. 250)

Målgruppe: ungdom/voksne fra 18 år. Øvet nivå

Påmelding: dahlsdanseteater@gmail.com