Ballett

Ballett er en danseform med røtter fra de franske og italienske hoff på 15- og 1600-tallet. Etter hvert ble denne danseformen profesjonalisert – spesielt under Ludvig den XIV. Dette forklarer hvorfor ballettvokabularet i all hovedsak er fransk. På slutten av 1800-tallet overtok Russland «stafettpinnen» som ballettens fanebærer. I kjølevannet av dette ble også den russiske skole utviklet, hvorav Vaganova-stilen kan ses som en representant. Hos DDT undervises det i denne stilen. Forskjellene mellom de ulike skolene er imidlertid små, og har mer til felles enn de er forskjellige. Det viktige hos DDT er å formidle kunnskap om grunnleggende teknikk og estetikk i ballett, samtidig som danseglede og et godt treningsutbytte etterstrebes. Kursene er innrettet mot voksne og baseres på en visjon om at det aldri er for sent å lære ballett! Tilpasning til individuelle behov er et viktig verktøy.