Jazzdans

Jazzdans er en eklektisk danseform med røtter i den afrikansk-amerikanske danseformen som etablerte seg parallelt med 1920-tallets jazzmusikk. Polyrytmikk og improvisasjon, bevegelighet i ledd og isolasjoner, samt kommunikasjon er blant de tidlige kjennetegnene. Etterhvert ble jazzdansen blandet med ballett og moderne dans – og derav navnet «teaterjazzdans» eller «scenisk jazzdans». Hos DDT undervises det i denne sceniske formen, der komponenter fra ballett og moderne dans har en sentral plass. På samme tid jobbes det imidlertid for å ivareta mange av de opprinnelige jazzdans-komponentene. Kursene er innrettet mot voksne og en tro på at det aldri er for sent å danse jazzdans!