Koreografi

Meny à la Munch (2013) er Dahls Danseteaters aller første koreografi og produksjon. Den tar utgangspunkt i fire av Edvard Munchs motiver – Melankoli, Angst, Skrik og Trøst – og tolker disse i sammenheng. Melankoli ses som en monoton tilstand der følelser undertrykkes. Angsten er imidlertid stadig nærværende. Det kribler på innsiden – følelsene vil ut. Skrik ses som en forløsning av angsten – dens crescendo! Etter skriket kommer en følelse av lettelse. Mørket svinner hen og relasjonene blir varmere. Trøst er medfølelse og varme. Det gode og det nære trer sterkere frem, men fortidens skygge av angst og utrygghet forsvinner aldri helt. Urpremieren fant sted 4. og 5. mai 2013 på Rom for Dans. Gjestespill ble vist 6. og 7. november 2013 på Tou Scene og den 13. desember 2013 på Universitetets Aula i anledning Lunsj med kultur ved UiO. Gjestespillene mottok tilskudd fra kulturetaten i Stavanger og Oslo kommune, samt Fond for lyd og bilde. Medvirkende: Natalie Dahl (koreografi), Åsne Storli (dans), Margrethe Salmi Marjavara (dans), Charlotte Tidholm (dans) og Morten Renè L. Strømsborg (teknisk assistent).

Eidsvoll 1814 gjenoppfunnet (2014) omhandler de historiske hendelser før, under og etter utformingen av den Norske grunnloven på Eidsvoll 1814. Løsrivelsen og etableringen av en selvstendig stat symboliseres som forholdet mellom den fattige Norske tiggeren, den hjelpsomme men dog så egennyttige Dansken, og den stadig utfordrende Svensken. Konkurrentene sloss om å bruke tiggeren som billig arbeidskraft – en kamp Svensken vinner. Nordmannen får så hjelp av dansken til å utarbeide en erklæring om selvstendighet – et krav som noe motvillig innfris til slutt. De historiske forhold har også en aktualitet i vår samtid. Hvor gjenfinner vi fattigdom og mangel på rettigheter i dag? Forestillingen er egnet for både barn og voksne. Urpremieren fant sted 21. og 22. juni 2014 på Scenehuset i Oslo. Medvirkende: Natalie Dahl (koreografi), Lene Puntervold (dans), Ronald Belaza (dans) og Charlotte Elise Olsen (dans). Forestillingene mottok tilskudd fra Kulturetaten i Oslo.

Locusta (2015) er en koreografi produsert i anledning Dyreverndagen – et veldedig arrangement som har til hensikt å belyse og informere om de utfordringer og problemer vår samtid skaper for dyrs velferd. Koreografiens navn viser til den migrerende gresshoppen. Dens atferd og bevegelsesmønster fungerer som en inspirasjon for koreografien, hvor spenningsfeltet mellom individ og kollektiv, frihet og struktur, natur og kultur utforskes. Urpremieren fant sted den 21. mars 2015 på Norsk Design- og Arkitektursenter. Medvirkende: Natalie Dahl (koreografi), Astrid Lillo (musikk), Lene Puntervold (dans), Charlotte Elise Olsen (dans), Stine Hagen (dans).

Elektronisering (2016) er en koreografi skapt på oppdrag for Helsedirektoratet i anledning åpningen av det nye Direktoratet for e-helse. Den symboliserer en omorganisering fra papir og tunggrodd byråkrati til effektiv digitalisering. Urpremieren ble holdt den 5. januar 2016 på Direktoratet for e-helse. Medvirkende: Natalie Dahl (koreografi og dans), Charlotte Elise Olsen (dans), Alexander Aarø (dans) og Ingvild Mæhle (dans).

Throb (2016) viser til den jevnt pulserende rytme. I koreografien og musikken ved samme navn utforskes pulsens jevne og ujevne fasetter – i relasjon til egen og andres kropp og ulike typer og dimensjoner av rom, tempo og lyd. Urpremieren ble holdt 12. mars 2016 på Kulturhuset i Oslo anledning Vin & Valsen i regi av Dansekollektivet. Gjestespill fant også sted 12. august 2017 på Den Blå Grotte i anledning Åpen Scene, i regi av Dansekunst i Østfold og 23. og 24. juni 2018 på Oslo Jazzdansfestival. Medvirkende: Natalie Dahl (koreografi), Astrid Lillo (musikk), Charlotte Elise Olsen / Ingvild Mæhle (dans) og Stine Hagen / Aurora Itland (dans).