Eidsvoll 1814 gjenoppfunnet

De historiske hendelser før, under og etter «Eidsvoll 1814» symboliseres som forholdet mellom den fattige norske tiggeren, den hjelpsomme men dog så egennyttige dansken, og den stadig utfordrende svensken. Konkurrentene sloss om å bruke tiggeren som billig arbeidskraft – en kamp svensken vinner. Nordmannen får så hjelp av dansken til å utarbeide en erklæring om selvstendighet – et krav som noe motvillig innfris til slutt. Tanken er at de historiske forhold har en aktualitet i vår samtid. Norge var et fattig land underlagt dansk lovgivning – hvor gjenfinner vi fattigdom og mangel på rettigheter i dag? Forestillingen er egnet for både barn og voksne.

Forestillingene fant sted 21. og 22. juni 2014 på Scenehuset i Oslo med Natalie Dahl (koreografi), Lene Puntervold (dans), Ronald Belaza (dans) og Charlotte Elise Olsen (dans). Forestillingene mottok tilskudd fra Kulturetaten i Oslo.

Galleri

Video