Elektronisering

Elektronisering er en koreografi skapt på oppdrag for Helsedirektoratet i anledning åpningen av det nye direktoratet for e-helse. Den symboliserer en omorganisering fra papir og tunggrodd byråkrati til effektiv digitalisering.

Forestillingen ble holdt den 5. januar 2016 på Direktoratet for e-helse med Natalie Dahl (koreografi/dans), Charlotte Elise Olsen (dans), Alexander Aarø (dans) og Ingvild Mæhle (dans).

Galleri

Video