Natalie Dahl

Dahls Danseteater viser til Natalie Dahls virksomhet innen koreografi, produksjon og undervisning, samt hennes medvirkende på de ulike prosjekter.

Natalie startet opp med egne dansekurs i 2010 – under navnet Dahls Dansekurs. I 2013 fulgte hun opp med koreografi og produksjon av danseforestillinger i samarbeid med profesjonelle dansekunstnere. I den anledning ble navnet på foretaket endret til Dahls Danseteater. 

Som pedagog underviser Natalie i klassisk ballett og jazzdans. I ballettundervisningen følges en tradisjonell klassestruktur i henhold til Vaganovas estetikk og begreper, mens jazzdansen er preget av en eklektisk tilnærming, formet av teknikk fra både moderne, klassisk og jazz – med en samtidig «touch». Målgruppen for dansekursene er ungdom/voksne, og målsetningen er at kursdeltakerne skal få gode kunnskaper om og ferdigheter i de aktuelle danseformene, et godt treningsutbytte, og ikke minst oppleve glede ved å bevege seg stilfullt i samspill med musikk.

Som i danseundervisningen bygger den koreografiske tilnærmingen på både klassisk, jazz, og moderne. Målet er snarere å integrere fremfor å segregere ulike stiler innen teaterdansen, samt å ta opp i seg urbane og folkelige trender. Tematikken relateres gjerne til forhold som opptar oss i norsk kultur- og samfunnsliv.

Siden 2013 har Natalie produsert og koreografert fem verker, med oppsetninger på Rom for Dans, Tou Scene, Universitetets Aula (UiO), Norsk Design- og Arkitektursenter (Dyreverndagen), Direktoratet for e-helse, og Kulturhuset i Oslo (Dansekollektivet). Flere av forestillingene mottok tilskudd fra Kulturetaten Oslo kommune, Fond for lyd og bilde (Kulturrådet), og Stavanger kommune. Les mer om de ulike produksjonene her.

Natalie er utdannet master i dansevitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, bachelor i dans og pedagogikk ved Norges Dansehøyskole, og bachelor i kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. Hun har også studert dans ved Operaens ballettskole og The Urdang Academy of Ballet and Performing Arts. Ved siden av egen virksomhet har hun undervist i dansevitenskap ved Norges Dansehøyskole, og ballett eller jazzdans ved Stange videregående skole, Ballettskolen i Ski, Follo folkehøyskole, KGB dans & ballett, og Terpsi danseskole.