Om

Dahls Danseteater viser til Natalie Dahls selvstendig næringsdrivende virksomhet innen dans. Det gjelder både undervisning, formidling, koreografi og produksjon av forestillinger, samt skriftlig publikasjon. Natalie startet opp med egne dansekurs i 2010 – under navnet DAHLS DANSEKURS. Siden den gang har hun kontinuerlig gitt undervisning i ballett og jazzdans på Rom for Dans i Oslo.

I 2013 fulgte hun opp med koreografi og produksjon av danseforestillinger i samarbeid med profesjonelle dansekunstnere. Navnet på foretaket ble da endret til DAHLS DANSETEATER. Fem koreografiske verk har blitt produsert – med oppsetninger på Rom for Dans, Scenehuset, Tou Scene, Universitetets Aula (UiO), Norsk Design- og Arkitektursenter (Dyreverndagen), Direktoratet for e-helse, Kulturhuset i Oslo (Dansekollektivet), Kulturhuset Blå Grotte (Dansekunst i Østfold) og Scenehuset (Oslo Jazzdansfestival). Deler av arbeidet har fått tilskudd fra Kulturetaten i Oslo, Fond for lyd og bilde (Kulturrådet) og Kulturetaten i Stavanger.

I 2018 tok Natalie initiativet til Oslo Jazzdansfestival (OJDF), som hun har co-ledet og produsert i samarbeid med Ingvild Vaagsether siden oppstart. Natalie var ansvarlig for den første utgaven via Dahls Danseteater. I 2019 etablerte Natalie og Ingvild et felles foretak, OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA. OJDF har fått årlige tilskudd fra FFUK og Oslo kommune siden oppstart, samt tilskudd fra Kulturrådet siden 2021. Fra 2020 har de samarbeidet med PRODA Oslo (Profesjonell Dansetrening Oslo) om å avholde workshop og panelsamtale.

Den faglige bakgrunnen til Natalie er en mastergrad i dansevitenskap fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2017), en bachelorgrad i dans og pedagogikk fra Den Norske Balletthøyskole (2010), og en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo (2003). Natalie har også studert dans ved Operaens ballettskole og The Urdang Academy of Ballet and Performing Arts. 

Kontakt: dahlsdanseteater@gmail.com