Oslo Jazzdansfestival

Natalie Dahl tok initiativet til opprettelsen av Oslo Jazzdansfestival i januar-februar 2018. Hun arrangerte festivalen via eget foretak i samarbeid med Ingvild Vaagsether. Fra og med mars 2019 opprettet Natalie og Ingvild et felles foretak, OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA, der begge parter er formelt likestilt via egne foretak.

Festivalen mottok i både 2018 og 2019 tilskudd fra Fond for utøvende kunstnere og Kulturetaten i Oslo kommune. Den har også fått årlig støtte fra Danseinformasjonen som drifter Scenehuset hvor festivalen holdes.

Les mer om festivalen på www.oslojazzdansfestival.no

Foto fra urpremieren på Scenehuset i Oslo